220 gian hàng tham gia Hội chợ 'Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20'

220 gian hàng tham gia Hội chợ 'Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20'

Với chủ đề 'Kết nối giá trị nông sản Việt', Hội chợ 'Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20' có 220 gian...
AgroViet 2020: Giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng

AgroViet 2020: Giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng

Kết nối chuỗi giá trị để phát triển sản phẩm làng nghề Việt

Kết nối chuỗi giá trị để phát triển sản phẩm làng nghề Việt

Sắp diễn ra hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam

Sắp diễn ra hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet 2020 sẽ diễn ra vào tháng 12

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet 2020 sẽ diễn ra vào tháng 12

Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 12

Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 12

Đưa vải thiều Thanh Hà và nông sản an toàn đến với người tiêu dùng Thủ đô

Đưa vải thiều Thanh Hà và nông sản an toàn đến với người tiêu dùng Thủ đô

Trực tiếp đưa vải thiều Thanh Hà tới người tiêu dùng Thủ đô

Trực tiếp đưa vải thiều Thanh Hà tới người tiêu dùng Thủ đô

Trực tiếp đưa vải thiều Thanh Hà tới người tiêu dùng Thủ đô

Trực tiếp đưa vải thiều Thanh Hà tới người tiêu dùng Thủ đô

Hà Nội: Sắp diễn ra phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn

Hà Nội: Sắp diễn ra phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn

Hoa tết rợp trời về Thủ đô khoe sắc

Hoa tết rợp trời về Thủ đô khoe sắc

Khai mạc Hội chợ Xuân Canh Tý 2020

Khai mạc Hội chợ Xuân Canh Tý 2020

Giao thương hàng hóa tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội đạt trên 6,6 tỷ đồng

Giao thương hàng hóa tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội đạt trên 6,6 tỷ đồng

Ấn tượng Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất

Ấn tượng Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất

Hơn 15.000 lượt người tham quan, mua sắm tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

Hơn 15.000 lượt người tham quan, mua sắm tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

Đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm

Đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày hội sản phẩm nông nghiệp và làng nghề lần thứ nhất năm 2019

Ngày hội sản phẩm nông nghiệp và làng nghề lần thứ nhất năm 2019

Khai mạc Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Khai mạc Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội sẵn sàng cho Festival nông nghiệp và làng nghề lần I

Hà Nội sẵn sàng cho Festival nông nghiệp và làng nghề lần I

Sắp diễn ra Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

Sắp diễn ra Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

Hà Nội tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề lần thứ nhất năm 2019

Hà Nội tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề lần thứ nhất năm 2019

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

Sắp diễn ra festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

Sắp diễn ra festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

300 gian hàng trưng bày trưng bày tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

300 gian hàng trưng bày trưng bày tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề

Sắp diễn ra Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Sắp diễn ra Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra trong tháng 12

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra trong tháng 12

Khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 19

Khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 19

Tuần lễ quảng bá sản phẩm na Chi Lăng tại Hà Nội

Tuần lễ quảng bá sản phẩm na Chi Lăng tại Hà Nội

Chính thức khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội

Chính thức khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội