Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận lên tiếng về Khu du lịch nghìn tỷ... bỏ hoang

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận lên tiếng về Khu du lịch nghìn tỷ... bỏ hoang

Xót xa Khu du lịch nghìn tỷ bỏ hoang giữa bãi biển đẹp nhất tỉnh Ninh Thuận

Xót xa Khu du lịch nghìn tỷ bỏ hoang giữa bãi biển đẹp nhất tỉnh Ninh Thuận

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang, biến thành bãi chăn bò ở Ninh Thuận

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang, biến thành bãi chăn bò ở Ninh Thuận

Ninh Thuận: Lộ vướng mắc khiến Khu du lịch nghìn tỷ trở nên hoang tàn

Ninh Thuận: Lộ vướng mắc khiến Khu du lịch nghìn tỷ trở nên hoang tàn

Ninh Thuận: Khu du lịch nghìn tỷ Bình Tiên 4 lần gia hạn nhưng chậm vẫn hoàn chậm!

Ninh Thuận: Chủ tịch tỉnh từng kết luận gì về Khu du lịch nghìn tỷ Bình Tiên?

Chi tiết siêu dự án nghìn tỷ 13 năm vẫn hoang tàn ở Ninh Thuận

Chi tiết siêu dự án nghìn tỷ 13 năm vẫn hoang tàn ở Ninh Thuận

Siêu dự án nghìn tỷ ven biển Ninh Thuận thành nơi chăn bò, thả dê

Siêu dự án nghìn tỷ ven biển Ninh Thuận thành nơi chăn bò, thả dê

Ninh Thuận: Vì sao Khu du lịch hàng nghìn tỷ lại trở nên hoang tàn?

Ninh Thuận: Cận cảnh hoang tàn của Khu du lịch hàng nghìn tỷ đồng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng