Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận lên tiếng về Khu du lịch nghìn tỷ... bỏ hoang

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận lên tiếng về Khu du lịch nghìn tỷ... bỏ hoang

Xót xa Khu du lịch nghìn tỷ bỏ hoang giữa bãi biển đẹp nhất tỉnh Ninh Thuận

Xót xa Khu du lịch nghìn tỷ bỏ hoang giữa bãi biển đẹp nhất tỉnh Ninh Thuận

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang, biến thành bãi chăn bò ở Ninh Thuận

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang, biến thành bãi chăn bò ở Ninh Thuận

Ninh Thuận: Lộ vướng mắc khiến Khu du lịch nghìn tỷ trở nên hoang tàn

Ninh Thuận: Lộ vướng mắc khiến Khu du lịch nghìn tỷ trở nên hoang tàn

Ninh Thuận: Khu du lịch nghìn tỷ Bình Tiên 4 lần gia hạn nhưng chậm vẫn hoàn chậm!

Siêu dự án nghìn tỷ ven biển Ninh Thuận thành nơi chăn bò, thả dê

Siêu dự án nghìn tỷ ven biển Ninh Thuận thành nơi chăn bò, thả dê

Ninh Thuận: Vì sao Khu du lịch hàng nghìn tỷ lại trở nên hoang tàn?

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng

'Siêu dự án nghìn tỷ' ven biển bỏ hoang sau 13 năm 'chiếm' đất vàng