Hòa Phát tự nguyện tài trợ kinh phí lập quy hoạch khu đô thị 33ha tại Hưng Yên

Hòa Phát tự nguyện tài trợ kinh phí lập quy hoạch khu đô thị 33ha tại Hưng Yên

Hưng Yên lập quy hoạch khu đô thị hơn 33ha ở Phố Nối

Hưng Yên lập quy hoạch khu đô thị hơn 33ha ở Phố Nối

Hưng Yên lập quy hoạch khu đô thị rộng 33,15ha ở Phố Nối

Hưng Yên lập quy hoạch khu đô thị rộng 33,15ha ở Phố Nối

Hưng Yên lập quy hoạch khu đô thị rộng 33,15ha ở Phố Nối

Hưng Yên lập quy hoạch khu đô thị rộng 33,15ha ở Phố Nối

Hưng Yên: Khu đô thị Phố Nối với diện tích 283ha mở ra một tương lai phát triển.

Hưng Yên: Khu đô thị Phố Nối với diện tích 283ha mở ra một tương lai phát triển.

'Ông chủ' lâu đài Tam Đảo và những dự án tai tiếng

'Ông chủ' lâu đài Tam Đảo và những dự án tai tiếng

Thanh tra các dự án của Lạc Hồng - chủ 'Lâu đài Tam Đảo' trong năm 2019

Thanh tra các dự án của Lạc Hồng - chủ 'Lâu đài Tam Đảo' trong năm 2019

Sốc: Năm 2018, Hòa Phát lãi 8.600 tỉ đồng