Dự án 'đắp chiếu' cả thập kỷ bất ngờ tăng vốn 'khủng'

Dự án 'đắp chiếu' cả thập kỷ bất ngờ tăng vốn 'khủng'

Hanoi WestGate 'đắp chiếu' 10 năm: CĐT Gami 'né' báo chí khó hiểu?

Hanoi WestGate 'đắp chiếu' 10 năm: CĐT Gami 'né' báo chí khó hiểu?

Biết gì về ông Nguyễn Tiến Dũng Gami - chủ dự án WestGate 'ngủ đông'?

Biết gì về ông Nguyễn Tiến Dũng Gami - chủ dự án WestGate 'ngủ đông'?

Người dân nói gì về dự án Hanoi WestGate 'ngủ đông' 10 năm?

Người dân nói gì về dự án Hanoi WestGate 'ngủ đông' 10 năm?

Hà Nội WestGate: Siêu dự án 'ôm đất' 10 năm rồi nằm im thin thít

Hà Nội WestGate: Siêu dự án 'ôm đất' 10 năm rồi nằm im thin thít

Ai để dự án nghìn tỷ Hà Nội Westgate bỏ hoang 10 năm?

Ai để dự án nghìn tỷ Hà Nội Westgate bỏ hoang 10 năm?

'Siêu' dự án 3.000 tỷ xin gia hạn sau 10 năm 'ngủ quên'

'Siêu' dự án 3.000 tỷ xin gia hạn sau 10 năm 'ngủ quên'