Tăng cường công tác quản lý đê điều, hồ đập ở thị xã Kỳ Anh

Tăng cường công tác quản lý đê điều, hồ đập ở thị xã Kỳ Anh

Hai chị em gái chết thương tâm ngày cận Tết

Hai chị em gái chết thương tâm ngày cận Tết

Đau lòng 2 chị em ruột chết đuối thương tâm dưới đập thủy lợi ngày cận Tết

Đau lòng 2 chị em ruột chết đuối thương tâm dưới đập thủy lợi ngày cận Tết

Nghệ An: Đau lòng hai chị em ruột đuối nước tử vong ngày áp Tết

Nghệ An: Đau lòng hai chị em ruột đuối nước tử vong ngày áp Tết

2 chị em ruột bị đuối nước ngày cận Tết

2 chị em ruột bị đuối nước ngày cận Tết

Đau lòng hai chị em ruột đuối nước tử vong ngày giáp Tết

Đau lòng hai chị em ruột đuối nước tử vong ngày giáp Tết

Xót xa hai chị em gái cùng đuối nước tử vong ngày giáp Tết

Rủ nhau ra đập nước chơi, 2 chị em bị đuối nước thương tâm

Hai chị em gái đuối nước thương tâm ngày cận Tết

Thương tâm 2 chị em ruột đuối nước ngày cận Tết