Tam Quốc: Nếu Viên Thiệu tín nhiệm những viên tướng này, kết cục có lẽ sẽ khác

Tam Quốc: Nếu Viên Thiệu tín nhiệm những viên tướng này, kết cục có lẽ sẽ khác

Viên Thiệu thất bại không phải do thiếu hụt nhân tài, mà là vì ông không biết sử dụng những gì mình có...

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đáng gờm của nhân vật thuyết phục Lưu Bị tiếp nhận Từ Châu, nhận xét Viên Thuật là 'xương khô trong mả'

Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'

Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'

Top 3 thứ không được nợ dù là người thân ruột thịt trong nhà

Top 3 thứ không được nợ dù là người thân ruột thịt trong nhà

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo không chỉ đa nghi, hung ác, ông còn là người có tâm đại nhẫn

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo không chỉ đa nghi, hung ác, ông còn là người có tâm đại nhẫn

3 thứ không được nợ dù là người thân ruột thịt trong nhà

3 thứ không được nợ dù là người thân ruột thịt trong nhà

Phật dạy: 2 thứ không được nợ dù là người thân nhất, ai cũng nên khắc cốt ghi tâm

Khắc cốt ghi tâm 2 thứ không được nợ dù là người thân nhất

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Hoàng Trung hay Lã Bố đây mới là 'đệ nhất cung thủ' thời Tam quốc