Hàng loạt khách sạn ở Đà Nẵng chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Hàng loạt khách sạn ở Đà Nẵng chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Đà Nẵng phát hiện hàng loạt công trình xây dựng vi phạm

Đà Nẵng phát hiện hàng loạt công trình xây dựng vi phạm

Đà Nẵng: Nhiều khách sạn chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Đà Nẵng: Nhiều khách sạn chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Hàng loạt khách sạn chưa được nghiệm thu vẫn hoạt động

Hàng loạt khách sạn chưa được nghiệm thu vẫn hoạt động

Hàng chục khách sạn chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Hàng chục khách sạn chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Đà Nẵng: Hàng loạt khách sạn kinh doanh khi chưa được nghiệm thu

Đà Nẵng: Hàng loạt khách sạn kinh doanh khi chưa được nghiệm thu

Đà Nẵng: 14 khách sạn chưa nghiệm thu nhưng đã đưa vào sử dụng

Đà Nẵng: 14 khách sạn chưa nghiệm thu nhưng đã đưa vào sử dụng

Đà Nẵng 'bêu tên' loạt khách sạn lớn nhỏ chưa nghiệm thu đã đưa khách vào ở

Đà Nẵng 'bêu tên' loạt khách sạn lớn nhỏ chưa nghiệm thu đã đưa khách vào ở

Đà Nẵng: Hàng loạt khách sạn lớn nhỏ đón khách khi chưa nghiệm thu

Đà Nẵng: Hàng loạt khách sạn lớn nhỏ đón khách khi chưa nghiệm thu