Quyết liệt đấu tranh với tệ nạn xã hội ngay từ đầu năm

Quyết liệt đấu tranh với tệ nạn xã hội ngay từ đầu năm

Tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc, các đơn vị nghiệp vụ...
Hai cơ sở massage hoạt động bất chấp quy định tạm đóng cửa

Hai cơ sở massage hoạt động bất chấp quy định tạm đóng cửa

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke tổ chức cho khách sử dụng ma túy trái phép

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke tổ chức cho khách sử dụng ma túy trái phép

Đồng Nai: Bắt chủ quán karaoke 19 tuổi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đồng Nai: Bắt chủ quán karaoke 19 tuổi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke tổ chức sử dụng ma túy

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke tổ chức sử dụng ma túy

Bắt ông chủ 19 tuổi tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke

Bắt ông chủ 19 tuổi tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke

Bắt chủ quán karaoke tổ chức cho khách sử dụng ma túy

Bắt chủ quán karaoke tổ chức cho khách sử dụng ma túy

Bắt chủ quán karaoke tổ chức cho 17 nam, nữ 'thác loạn' ma túy

Bắt chủ quán karaoke tổ chức cho 17 nam, nữ 'thác loạn' ma túy

17 khách dương tính với ma túy trong quán karaoke

17 khách dương tính với ma túy trong quán karaoke

17 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong phòng karaoke

17 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong phòng karaoke