Ấn Độ công bố nữ rô bốt hỗ trợ các phi hành gia trong tương lai

Ấn Độ công bố nữ rô bốt hỗ trợ các phi hành gia trong tương lai

Theo RT ngày 23-1 đưa tin, Ấn Độ đã công bố về dự án mang nữ rô bốt vào không gian để chuẩn bị cho chuyến...
Ấn Độ lên kế hoạch trở lại mặt trăng sau vụ đổ bộ thất bại

Ấn Độ lên kế hoạch trở lại mặt trăng sau vụ đổ bộ thất bại

Nga có thể giúp Ấn Độ xây dựng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên

Nga có thể giúp Ấn Độ xây dựng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên

Ấn Độ tìm thấy tàu đổ bộ Mặt Trăng mất tích

Ấn Độ tìm thấy tàu đổ bộ Mặt Trăng mất tích

Ấn Độ tìm thấy tàu đổ bộ mất liên lạc

Ấn Độ tìm thấy tàu đổ bộ mất liên lạc

Ấn Độ mất liên lạc tàu đổ bộ, giấc mơ Mặt trăng thất bại?

Ấn Độ mất liên lạc tàu đổ bộ, giấc mơ Mặt trăng thất bại?

Ấn Độ mất liên lạc với tàu thăm dò Mặt trăng

Ấn Độ mất liên lạc với tàu thăm dò Mặt trăng

Mất liên lạc với tàu đổ bộ Mặt Trăng, ước mơ sánh bước với Nga, Trung, Mỹ của Ấn Độ vỡ nát?

Mất liên lạc với tàu đổ bộ Mặt Trăng, ước mơ sánh bước với Nga, Trung, Mỹ của Ấn Độ vỡ nát?

Các nhà khoa học Ấn Độ mất liên lạc với tàu thăm dò Mặt Trăng

Các nhà khoa học Ấn Độ mất liên lạc với tàu thăm dò Mặt Trăng

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ tham vọng nhất lên mặt trăng, dự định gia nhập 'câu lạc bộ' Nga-Mỹ-Trung Quốc

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ tham vọng nhất lên mặt trăng, dự định gia nhập 'câu lạc bộ' Nga-Mỹ-Trung Quốc