Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng: Nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng: Nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Với nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố về quy hoach, kế hoạch đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng...
Giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các địa phương

Giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các địa phương

Đầu tư 2.010 tỷ đồng cải tạo đường sắt Bắc – Nam đoạn qua đèo Khe Nét

Đầu tư 2.010 tỷ đồng cải tạo đường sắt Bắc – Nam đoạn qua đèo Khe Nét

Bộ Tài chính cập nhật khung điều kiện vay của 6 ngân hàng phát triển

Bộ Tài chính cập nhật khung điều kiện vay của 6 ngân hàng phát triển

Cập nhật khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển

Cập nhật khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển

Mỹ yêu cầu cách ly công dân vừa rời du thuyền Diamond Princess

Mỹ yêu cầu cách ly công dân vừa rời du thuyền Diamond Princess

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình rút quyết định vì cấp dưới tham mưu ẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình rút quyết định vì cấp dưới tham mưu ẩu

Đói vốn, chủ nợ kêu trời, tiền không thiếu nhưng tắc ở đâu đó

Đói vốn, chủ nợ kêu trời, tiền không thiếu nhưng tắc ở đâu đó

Báo động tình trạng giải ngân thấp vốn ODA

Báo động tình trạng giải ngân thấp vốn ODA

Hoạt động của đoàn công tác Petrovietnam tại Seoul, Hàn Quốc

Hoạt động của đoàn công tác Petrovietnam tại Seoul, Hàn Quốc

Việt Nam 'vượt trội' về tiếp nhận ODA và vốn vay ưu đãi

Việt Nam 'vượt trội' về tiếp nhận ODA và vốn vay ưu đãi

Tháo nút thắt giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Tháo nút thắt giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Tháo nút thắt giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Tháo nút thắt giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Solutions sought to accelerate disbursement of ODA

Solutions sought to accelerate disbursement of ODA

Giải ngân vốn ODA: Cần phối hợp chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và các nhà tài trợ

Giải ngân vốn ODA: Cần phối hợp chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và các nhà tài trợ

Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Tìm giải pháp 'xoay chuyển' tiến độ giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi

Tìm giải pháp 'xoay chuyển' tiến độ giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi

Ngân hàng Hàn Quốc: Không phải dạng vừa đâu

Ngân hàng Hàn Quốc: Không phải dạng vừa đâu