Cựu phó phòng an ninh đưa trước 1 tỷ đồng cho Lò Văn Huynh để nâng điểm

Cựu phó phòng an ninh đưa trước 1 tỷ đồng cho Lò Văn Huynh để nâng điểm

Nguyễn Minh Khoa nhờ Huynh nâng điểm cho 2 thí sinh, mỗi trường hợp 700 triệu đồng, Khoa đưa trước cho...