Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 51.
Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 24-3-2021

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 24-3-2021

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TỔNG KẾT KỲ HỌP THỨ 10 VÀ BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 11 CỦA QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TỔNG KẾT KỲ HỌP THỨ 10 VÀ BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 11 CỦA QUỐC HỘI

Thông qua Nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức

Thông qua Nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020

Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai