Chân dung Bí thư, 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới

Chân dung Bí thư, 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới

Sáng nay, 13/10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban...
Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tiểu sử Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Tiểu sử Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối

Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với 100% số phiếu

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với 100% số phiếu

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối

Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

VNPT công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Hai phó tổng giám đốc của VNPT vừa được bổ nhiệm là ai?

Tập đoàn VNPT bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới

Quốc hội miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ

Chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

15 bí thư tỉnh, thành được điều động, chuẩn y 15 tháng qua

Ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Quá trình công tác của ông Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tiểu sử tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An

Yêu cầu xử lý các cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm ở Công ty Agrexport Hà Nội

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận 354 phiếu tín nhiệm cao

Điểm chung giữa 3 tân phó thủ tướng