Hà Nội: Thu 20 tỷ đồng/năm nhờ trồng nấm theo công nghệ Hàn Quốc

Hà Nội: Thu 20 tỷ đồng/năm nhờ trồng nấm theo công nghệ Hàn Quốc

Hà Nội: Lãi 400 triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi cá lóc đầu nhím

Hà Nội: Lãi 400 triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi cá lóc đầu nhím

Hà Nội: 'Tay trắng' trở thành tỷ phú nhờ nuôi loài chim không biết bay

Hà Nội: 'Tay trắng' trở thành tỷ phú nhờ nuôi loài chim không biết bay

Bắc Giang: Làm giàu nhờ trồng chanh tứ mùa

Bắc Giang: Làm giàu nhờ trồng chanh tứ mùa

Hà Nội: 'Phất' lên nhờ nuôi gà đồi sạch

Hà Nội: 'Phất' lên nhờ nuôi gà đồi sạch

Hải Dương: Thu lãi 70 triệu đồng/tháng từ mô hình nuôi cá truyền thống

Hải Dương: Thu lãi 70 triệu đồng/tháng từ mô hình nuôi cá truyền thống

Nam Định: Lãi 900 triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi cá chạch trong ao đất

Nam Định: Lãi 900 triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi cá chạch trong ao đất

Ninh Bình: Kiếm 700 triệu đồng/năm nhờ nuôi hươu sao lấy nhung

Ninh Bình: Kiếm 700 triệu đồng/năm nhờ nuôi hươu sao lấy nhung

Hưng Yên: Kiếm hàng trăm triệu đồng/tháng nhờ nuôi 'hàng độc'

Hưng Yên: Kiếm hàng trăm triệu đồng/tháng nhờ nuôi 'hàng độc'

Lâm Đồng: Thu 2 triệu đồng/ngày nhờ trồng 1 sào phúc bồn tử đen

Lâm Đồng: Thu 2 triệu đồng/ngày nhờ trồng 1 sào phúc bồn tử đen

Hải Dương: Hiệu quả từ mô hình trồng chuối tây Thái Lan

Hải Dương: Hiệu quả từ mô hình trồng chuối tây Thái Lan

Hà Nội: Thu 500 triệu đồng/tháng nhờ mô hình trồng rau baby

Hà Nội: Thu 500 triệu đồng/tháng nhờ mô hình trồng rau baby

Hòa Bình: Đổi đời nhờ mạnh dạn trồng dổi

Hòa Bình: Đổi đời nhờ mạnh dạn trồng dổi

Hà Nội: Thu tiền tỷ/năm nhờ trồng cam theo công nghệ nano hữu cơ

Hà Nội: Thu tiền tỷ/năm nhờ trồng cam theo công nghệ nano hữu cơ

Nam Định: Thu lãi hàng tỷ đồng/năm nhờ trồng rau thủy canh hồi lưu

Nam Định: Thu lãi hàng tỷ đồng/năm nhờ trồng rau thủy canh hồi lưu

Hà Nội: 'Người đẹp' 8x thu chục tỷ đồng/năm nhờ nuôi trồng đông trùng hạ thảo

Hà Nội: 'Người đẹp' 8x thu chục tỷ đồng/năm nhờ nuôi trồng đông trùng hạ thảo

Hải Dương: Đút túi 1 tỷ đồng/năm nhờ nuôi cá theo công nghệ Thái Lan

Hải Dương: Đút túi 1 tỷ đồng/năm nhờ nuôi cá theo công nghệ Thái Lan