Traphaco đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2020, chia cổ tức 30%

Traphaco đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2020, chia cổ tức 30%

CTCP Traphaco (HoSE: TRA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/3 vừa...
Traphaco (TRA): Thành viên HĐQT người Hàn Quốc xin từ nhiệm

Traphaco (TRA): Thành viên HĐQT người Hàn Quốc xin từ nhiệm

Tiến vào kênh kê đơn, Traphaco (TRA) đối diện với 'cuộc chiến' thu nợ

Tiến vào kênh kê đơn, Traphaco (TRA) đối diện với 'cuộc chiến' thu nợ

'Sao vàng ngành dược' Traphaco nằm trong 'danh sách đen' vi phạm thuế

'Sao vàng ngành dược' Traphaco nằm trong 'danh sách đen' vi phạm thuế

Traphaco bất ngờ giảm lợi nhuận 2019 xuống 170 tỷ đồng

Traphaco bất ngờ giảm lợi nhuận 2019 xuống 170 tỷ đồng

Năm thứ tư liên tiếp Dược Traphaco bị 'tuýt còi' vì vi phạm về thuế

Năm thứ tư liên tiếp Dược Traphaco bị 'tuýt còi' vì vi phạm về thuế