Giải mã bài toán 'ăn tiền' của bất động sản công nghiệp

Giải mã bài toán 'ăn tiền' của bất động sản công nghiệp

Warburg Pincus nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Warburg Pincus nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Sau khi rót 1 tỷ USD, quỹ đầu tư Mỹ Warburg tiếp tục săn cơ hội ở Việt Nam

Sau khi rót 1 tỷ USD, quỹ đầu tư Mỹ Warburg tiếp tục săn cơ hội ở Việt Nam

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank

Vốn ngoại trông chờ nguồn hàng mới

Vốn ngoại trông chờ nguồn hàng mới

Vốn ngoại trông chờ nguồn hàng mới

Vốn ngoại trông chờ nguồn hàng mới

Ngân hàng Việt hấp dẫn vốn ngoại

Ngân hàng Việt hấp dẫn vốn ngoại

Quỹ ngoại rót 8.400 tỷ đồng vào Techcombank

Quỹ ngoại rót 8.400 tỷ đồng vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank

Quỹ ngoại rót 370 triệu USD vào Techcombank trước khi niêm yết cổ phiếu

Quỹ ngoại rót 370 triệu USD vào Techcombank trước khi niêm yết cổ phiếu

Warrburg Pincus sắp rót 370 triệu USD đầu tư vào Techcombank

Warrburg Pincus sắp rót 370 triệu USD đầu tư vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu đô la Mỹ vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu đô la Mỹ vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank

Warburg Pincus đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank

Đại gia ngoại rót 8.400 tỷ đồng mua cổ phần Techcombank

Đại gia ngoại rót 8.400 tỷ đồng mua cổ phần Techcombank