Cảm xúc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 30/4/1975

Cảm xúc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 30/4/1975

'Thời điểm hạnh phúc nhất trong đời chiến đấu là khi từ mặt trận báo về tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho...