Những 'điểm sáng và độc lạ' trên thế giới trong năm 2018

Những 'điểm sáng và độc lạ' trên thế giới trong năm 2018

Jared Polis - Vị thống đốc ban đồng tính đầu tiên tại Mỹ

Jared Polis - Vị thống đốc ban đồng tính đầu tiên tại Mỹ

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ảnh hưởng gì đến thị trường tiền mật mã?

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ảnh hưởng gì đến thị trường tiền mật mã?

Những ứng cử viên làm nên lịch sử bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Những ứng cử viên làm nên lịch sử bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Mỹ: Thống đốc đầu tiên là người đồng tính công khai

Làm nên lịch sử tại bầu cử giữa kỳ Mỹ

Làm nên lịch sử tại bầu cử giữa kỳ Mỹ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành Hạ viện nhưng ông Trump là người chiến thắng

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành Hạ viện nhưng ông Trump là người chiến thắng

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đánh dấu thành công của nữ quyền và cộng đồng

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đánh dấu thành công của nữ quyền và cộng đồng

Người đồng tính công khai đầu tiên trở thành thống đốc tiểu bang Mỹ

Người đồng tính công khai đầu tiên trở thành thống đốc tiểu bang Mỹ

Thống đốc đồng tính được bầu đầu tiên ở Mỹ

Thống đốc đồng tính được bầu đầu tiên ở Mỹ

Mỹ có thống đốc đồng tính nam công khai đầu tiên

Mỹ có thống đốc đồng tính nam công khai đầu tiên

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Colorado có thống đốc công khai đồng tính đầu tiên

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Colorado có thống đốc công khai đồng tính đầu tiên