Đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi 'đội vốn' 62 nghìn tỷ, bộ GTVT muốn trả dự án cho Hà Nội

Đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi 'đội vốn' 62 nghìn tỷ, bộ GTVT muốn trả dự án cho Hà Nội

Delta giới thiệu các giải pháp tự động hóa và thành phố thông minh tại ITAP 2019

Delta giới thiệu các giải pháp tự động hóa và thành phố thông minh tại ITAP 2019

Bộ GTVT muốn 'trả' dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên: Có hay không việc 'dễ làm, khó bỏ'?

Bộ GTVT muốn 'trả' dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên: Có hay không việc 'dễ làm, khó bỏ'?

Đề xuất chuyển dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi về cho Hà Nội

Đề xuất chuyển dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi về cho Hà Nội

Bộ GTVT muốn chuyển trả dự án đường sắt cho Hà Nội

Bộ GTVT muốn chuyển trả dự án đường sắt cho Hà Nội

Bộ GTVT đề xuất giao Hà Nội là chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên

Bộ GTVT đề xuất giao Hà Nội là chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên

Đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên đội vốn gấp 9 lần, Bộ GTVT muốn 'trả' dự án về cho Hà Nội

Đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên đội vốn gấp 9 lần, Bộ GTVT muốn 'trả' dự án về cho Hà Nội

Kiến nghị giao Hà Nội làm chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên

Kiến nghị giao Hà Nội làm chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên