Phát triển bền vững tại Carlsberg: Mục tiêu chiến lược khởi nguồn từ triết lý theo đuổi sự hoàn hảo

Phát triển bền vững tại Carlsberg: Mục tiêu chiến lược khởi nguồn từ triết lý theo đuổi sự hoàn hảo

Nắp ZerO2 - công nghệ lưu giữ trọn vị bia tươi hảo hạng

Nắp ZerO2 - công nghệ lưu giữ trọn vị bia tươi hảo hạng

Carlsberg - Hơn 170 năm kế thừa khát vọng của nhà sáng lập

Carlsberg - Hơn 170 năm kế thừa khát vọng của nhà sáng lập

Carlsberg và hành trình theo đuổi sự hoàn hảo

Carlsberg và hành trình theo đuổi sự hoàn hảo

Lưu giữ hương vị bia Carlsberg thêm tươi hơn ngon hơn nhờ nắp chai công nghệ mới

Lưu giữ hương vị bia Carlsberg thêm tươi hơn ngon hơn nhờ nắp chai công nghệ mới

Carlsberg ra mắt nắp chai mới giúp lưu giữ hương vị bia tươi

Carlsberg ra mắt nắp chai mới giúp lưu giữ hương vị bia tươi

Bia Huda – Niềm tự hào của Carlsberg tại Việt Nam

Carlsberg và câu chuyện '4-không' đầy cảm hứng

Chân dung người sáng lập hãng bia Carlsberg và khát vọng phát triển nghệ thuật nấu bia hoàn hảo

Quỹ Carlsberg: Tổ chức thương mại lâu đời điều hành hãng bia Carlsberg

Carlsberg Việt Nam nỗ lực thay đổi sự hoàn hảo