Ấn Độ tiến hành hai vụ phóng tên lửa thành công

Ấn Độ tiến hành hai vụ phóng tên lửa thành công

Ngày 23/2 các quan chức Ấn Độ cho biết, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã tiến...
Không khoan nhượng, Ấn Độ cấm thêm 43 App Trung Quốc và triển khai tên lửa BrahMos ở biên giới

Không khoan nhượng, Ấn Độ cấm thêm 43 App Trung Quốc và triển khai tên lửa BrahMos ở biên giới

Ấn Độ thử thành công phiên bản mới của tên lửa Shaurya

Ấn Độ thử thành công phiên bản mới của tên lửa Shaurya

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng tầm xa Spike

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng tầm xa Spike

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Campuchia kỳ vọng vào 'đại nhảy vọt' nhờ công nghệ 5G Trung Quốc

Campuchia kỳ vọng vào 'đại nhảy vọt' nhờ công nghệ 5G Trung Quốc

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh