Hơn 50% doanh nghiệp CNTT có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong năm 2019

Hơn 50% doanh nghiệp CNTT có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong năm 2019

'Khát' nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao năm 2019

'Khát' nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao năm 2019

'Khát' nhân sự Công nghệ Thông tin năm 2019 dù lương tăng mạnh

'Khát' nhân sự Công nghệ Thông tin năm 2019 dù lương tăng mạnh

Ưu và nhược điểm khi đưa Blockchain vào ứng dụng trong doanh nghiệp

Ưu và nhược điểm khi đưa Blockchain vào ứng dụng trong doanh nghiệp

Nhân sự IT Việt - 'nỗi khao khát' của các công ty Nhật Bản

Nhân sự IT Việt - 'nỗi khao khát' của các công ty Nhật Bản

Nhân sự IT Việt - 'nỗi khao khát' của các công ty Nhật Bản

Nhân sự IT Việt - 'nỗi khao khát' của các công ty Nhật Bản

Cuộc chạy đua đào tạo nhân sự blockchain của ngành CNTT Việt Nam

Cuộc chạy đua đào tạo nhân sự blockchain của ngành CNTT Việt Nam

Việt Nam đang khan hiếm nhân lực có kinh nghiệm về blockchain

Việt Nam đang khan hiếm nhân lực có kinh nghiệm về blockchain

Navigos Group: Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng Theo báo cáo của Navigos Group, lĩnh vực công nghệ blockchain (chuỗi khối) đang khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm người Việt.

Navigos Group: Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng Theo báo cáo của Navigos Group, lĩnh vực công nghệ blockchain (chuỗi khối) đang khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm người Việt.

Nhiều DN dệt may phải tuyển nhân lực từ các tỉnh phía Nam

Nhiều DN dệt may phải tuyển nhân lực từ các tỉnh phía Nam

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng

Nhân sự blockchain: 'Treo' lương gần 70 triệu đồng/tháng vẫn thiếu!

Nhân sự blockchain: 'Treo' lương gần 70 triệu đồng/tháng vẫn thiếu!

Lương 60 triệu đồng/tháng vẫn đỏ mắt tìm kỹ sư IT

Lương 60 triệu đồng/tháng vẫn đỏ mắt tìm kỹ sư IT