Chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường khởi đầu của những ước mơ

Chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường khởi đầu của những ước mơ

Mục đích chính của nhà trường là đào tạo học sinh mũi nhọn về môn chuyên và những học sinh có dấu ấn đặc...
Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm GD-ĐT có tầm cỡ khu vực

Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm GD-ĐT có tầm cỡ khu vực

Hà Nội ưu tiên đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Nội ưu tiên đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Kim loại đặc biệt tạo nên tấm huy chương trên ngực 'siêu nhân trường Ams'

Kim loại đặc biệt tạo nên tấm huy chương trên ngực 'siêu nhân trường Ams'

Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng

Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng

Hà Nội tổ chức thành công IMSO 2019: Bước tiến mạnh mẽ trong hội nhập về giáo dục

Hà Nội tổ chức thành công IMSO 2019: Bước tiến mạnh mẽ trong hội nhập về giáo dục

Nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế

Nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế

'Mùa vàng' Olympic quốc tế 2019

'Mùa vàng' Olympic quốc tế 2019

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic quốc tế Thiên văn học

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic quốc tế Thiên văn học

Việt Nam đứng thứ 5 tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng thứ 5 tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng thứ 4 thế giới tại Olympic Tin học quốc tế 2019

Việt Nam đứng nhất Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng nhất Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Việt Nam đoạt giải lớn tại kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học

Việt Nam đoạt giải lớn tại kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học

Học sinh Việt Nam được trao giải Thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Học sinh Việt Nam được trao giải Thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Nam sinh Ams đạt điểm cao nhất thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Nam sinh Ams đạt điểm cao nhất thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Kỳ thi IOAA 2019

Học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Kỳ thi IOAA 2019

Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại IOAA 2019

Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại IOAA 2019

Việt Nam giành Huy chương vàng Olympic Quốc tế IOAA 2019

Việt Nam giành Huy chương vàng Olympic Quốc tế IOAA 2019