Giày chứa máu người, nước thánh gây tranh cãi

Giày chứa máu người, nước thánh gây tranh cãi

Công ty MSCHF từng nhận về nhiều chỉ trích khi ra mắt 2 mẫu giày Air Max 97 là Jesus và Satan.