Huyện Anh Sơn gặp mặt lãnh đạo xã, thị trấn và xóm trưởng toàn huyện

Ngày 9/11, UBND huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt với lãnh đạo 21 xã, thị và 252 trưởng thôn, bản, khối phố trên địa bàn huyện.