Nhân sự mới tại các Bộ - ngành - địa phương trong tuần qua

Nhân sự mới tại các Bộ - ngành - địa phương trong tuần qua

Tuần qua, các Bộ, Ban, Ngành gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý...
Bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo

Bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo

Triển khai quyết định nhân sự mới của Ban Bí thư Trung ương và Thủ tướng Chính phủ

Triển khai quyết định nhân sự mới của Ban Bí thư Trung ương và Thủ tướng Chính phủ

Bến Tre triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng

Bến Tre triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn hai phó chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn hai phó chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn chức danh hai Phó chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Thạnh Phú xây mới, nâng cấp hơn 450km đường nông thôn

Thạnh Phú xây mới, nâng cấp hơn 450km đường nông thôn

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Bến Tre có hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bến Tre có hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh