Tỉnh Long An, Sóc Trăng đã có tân Bí thư

Tỉnh Long An, Sóc Trăng đã có tân Bí thư

Kết quả công bố ngày 15/19, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã bầu ông Nguyễn Văn...
Đồng chí Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được

Đồng chí Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Nguyễn Văn Được đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 không có nhân sự nữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 không có nhân sự nữ

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Bình Dương, Long An công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy

Bình Dương, Long An công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy

Nhiều địa phương bầu Bí thư Tỉnh ủy

Nhiều địa phương bầu Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Tạm đình chỉ trưởng công an xã nổ súng làm thủng bụng người bắt chuột

Tạm đình chỉ trưởng công an xã nổ súng làm thủng bụng người bắt chuột