Thừa Thiên-Huế: Đối tượng được cấp đất rừng sai với Thông tư 06

Thừa Thiên-Huế: Đối tượng được cấp đất rừng sai với Thông tư 06

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều đoạn bờ sông, bờ biển ở Thừa Thiên - Huế

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều đoạn bờ sông, bờ biển ở Thừa Thiên - Huế

Bờ biển xã Vinh Hải, Thừa Thiên - Huế sạt lở nghiêm trọng

Bờ biển xã Vinh Hải, Thừa Thiên - Huế sạt lở nghiêm trọng

Vụ nhiều cán bộ được cấp đất rừng: Sự 'siêu tốc' bất thường

Vụ nhiều cán bộ được cấp đất rừng: Sự 'siêu tốc' bất thường

Vụ 15 lô đất rừng cấp cho nhiều cán bộ ở Huế: Những chi tiết bất thường

Vụ 15 lô đất rừng cấp cho nhiều cán bộ ở Huế: Những chi tiết bất thường

Nhân sự mới hai tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế

Nhân sự mới hai tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế

Cán bộ tạp vụ xã nghỉ việc vẫn có tên trong quy hoạch cán bộ chủ chốt

Cán bộ tạp vụ xã nghỉ việc vẫn có tên trong quy hoạch cán bộ chủ chốt

Người làng chết liên tục, hàng trăm phụ nữ 'vây' trại hòm

Người làng chết liên tục, hàng trăm phụ nữ 'vây' trại hòm

Huế: Di dời trại hòm hoạt động tại địa điểm chưa được cấp phép

Huế: Di dời trại hòm hoạt động tại địa điểm chưa được cấp phép

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất

Chiếm đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị mất chức

Chiếm đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị mất chức

Miễn nhiệm phó phòng huyện vì 'xẻ' đất của dân chia cho người thân

Miễn nhiệm phó phòng huyện vì 'xẻ' đất của dân chia cho người thân

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Miễn nhiệm phó phòng huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà ở Huế

Miễn nhiệm phó phòng huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà ở Huế

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất mất chức phó phòng

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất mất chức phó phòng

Chuyển 2 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Cơ quan điều tra

Chuyển 2 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Cơ quan điều tra

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ xã chiếm đoạt đất cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ xã chiếm đoạt đất cho người thân

Khai trừ Đảng một cán bộ huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế)

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất cho người thân ở Huế

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất cho người thân ở Huế

Huế: Chiếm 13 lô đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị khai trừ Đảng

Huế: Chiếm 13 lô đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị khai trừ Đảng

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Khai trừ Đảng chủ tịch xã chiếm đoạt đất chia cho người thân

Khai trừ Đảng chủ tịch xã chiếm đoạt đất chia cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

Khai trừ Đảng Phó phòng LĐ-TB&XH huyện chiếm đoạt đất của dân

Khai trừ Đảng Phó phòng LĐ-TB&XH huyện chiếm đoạt đất của dân

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Chuyển công an điều tra

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Chuyển công an điều tra

Khai trừ Đảng cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Khai trừ Đảng cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Cán bộ chiếm đất chia cho người thân: 'Nhầm lẫn thôi'?

Cán bộ chiếm đất chia cho người thân: 'Nhầm lẫn thôi'?

Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

Kỷ luật nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm để người dân phá rừng làm hồ nuôi tôm

Kỷ luật nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm để người dân phá rừng làm hồ nuôi tôm