Đắk Lắk thông tin về bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện

Đắk Lắk thông tin về bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện

Bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện ở Đắk Lắk: Sở TT-TT vào cuộc

Bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện ở Đắk Lắk: Sở TT-TT vào cuộc

Đối thoại với công nhân và người nhận khoán trồng cà phê ở Đắk Lắk

Đối thoại với công nhân và người nhận khoán trồng cà phê ở Đắk Lắk

Được bổ nhiệm Phó chỉ huy Quân sự xã khi đang thụ án

Được bổ nhiệm Phó chỉ huy Quân sự xã khi đang thụ án

Khánh thành Trang trại Điện mặt trời BMT tại Đắk Lắk

Khánh thành Trang trại Điện mặt trời BMT tại Đắk Lắk

Đắk Lắk: Khánh thành nhà máy điện mặt trời thứ 2 hòa lưới điện quốc gia

Đắk Lắk: Khánh thành nhà máy điện mặt trời thứ 2 hòa lưới điện quốc gia

Khởi tố hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu 'chạy việc'