Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã bầu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND...
Hưng Yên có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Kim Động gắn kết hài hòa nông thôn với đô thị

Kim Động gắn kết hài hòa nông thôn với đô thị

Hưng Yên: Xây dựng Kim Động trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại Kim Động

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Hưng Yên, Quảng Nam

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên