Hiệp Hòa: Cấp phát 500 cuốn sách Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội

Hiệp Hòa: Cấp phát 500 cuốn sách Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội

Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa cấp phát 500 cuốn sách 'Đảng bộ huyện Hiệp Hòa qua các kỳ Đại hội...
Bắc Giang bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Bắc Giang bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Bắc Giang có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Giang có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Giang: Bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Bắc Giang: Bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Bắc Giang có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh

Bắc Giang có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh

Bắc Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Bắc Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Đồng chí Dương Văn Thái được giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Đồng chí Dương Văn Thái được giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 có 51 ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 có 51 ủy viên

Khi cán bộ chọn làm việc khó.

Khi cán bộ chọn làm việc khó.

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hòa Bình và Bắc Giang

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hòa Bình và Bắc Giang

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành