Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn được Thủ tướng giao quyền Chủ...
Nữ Phó Chủ tịch 7X được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ai?

Nữ Phó Chủ tịch 7X được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ai?

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Nữ Phó Chủ tịch 7X được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Nữ Phó Chủ tịch 7X được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Bà Đỗ Thị Minh Hoa được giao quyền Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn: Bi hài trong việc xử lý kỷ luật cán bộ

Bắc Kạn: Bi hài trong việc xử lý kỷ luật cán bộ

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Chỉ định 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

Chỉ định 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Nhân sự mới tại Bắc Kạn, Kon Tum

Nhân sự mới tại Bắc Kạn, Kon Tum

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Bắc Kạn: Tiếp tục làm rõ sai phạm ở các dự án khiến nhiều cán bộ bị kỷ luật

Bắc Kạn: Tiếp tục làm rõ sai phạm ở các dự án khiến nhiều cán bộ bị kỷ luật

Bắc Kạn: Tại sao không kỷ luật cán bộ làm thất thoát tiền tỷ?

Bắc Kạn: Tại sao không kỷ luật cán bộ làm thất thoát tiền tỷ?

Bắc Kạn: Sai phạm làm thất thoát tiền tỷ, chỉ… rút kinh nghiệm?

Bắc Kạn: Sai phạm làm thất thoát tiền tỷ, chỉ… rút kinh nghiệm?

Bắc Kạn kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm quản lý đất đai

Bắc Kạn kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm quản lý đất đai

Bắc Cạn kiểm điểm, kỷ luật một tập thể và sáu lãnh đạo các cấp