Trung Quốc thúc đẩy trợ cấp để cứu vãn nền công nghiệp ô tô

Trung Quốc thúc đẩy trợ cấp để cứu vãn nền công nghiệp ô tô

Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang đưa ra những biện pháp kích thích tiêu dùng nhằm khôi phục lại nền công...