Hai tháng nữa, số phận của Huawei sẽ phơi bày rõ ràng

Hai tháng nữa, số phận của Huawei sẽ phơi bày rõ ràng

Lệnh cấm dành cho Huawei vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Ngày giới công nghệ mong chờ chiếc Android thú vị...