Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa chẩn đoán nhầm bệnh?

Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa chẩn đoán nhầm bệnh?

Cho rằng Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (BVĐKTH) tại H. Thăng Bình (Quảng Nam) chẩn đoán nhầm bệnh cho em...
Học sinh mang băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam đến lễ khai giảng

Học sinh mang băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam đến lễ khai giảng

Cách dạy học sinh không tham của rơi tại ngôi trường tiểu học ở Đồng Tháp

Cách dạy học sinh không tham của rơi tại ngôi trường tiểu học ở Đồng Tháp

Ngôi trường có 170 lượt học sinh trả lại của rơi trong 2 năm, trường hợp nhiều nhất là 4 lượng vàng

Ngôi trường có 170 lượt học sinh trả lại của rơi trong 2 năm, trường hợp nhiều nhất là 4 lượng vàng

Nhặt được hơn 4 lượng vàng, 2 học sinh tiểu học quyết định đem lên ban giám hiệu nhờ trả lại người đánh rơi

Nhặt được hơn 4 lượng vàng, 2 học sinh tiểu học quyết định đem lên ban giám hiệu nhờ trả lại người đánh rơi

Hai học sinh nhặt được 4 lượng vàng tìm người trả lại

Hai học sinh nhặt được 4 lượng vàng tìm người trả lại

Hai học sinh lớp 3 nhặt được hơn 4 lượng vàng trả lại cho người đánh rơi