Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở tại TP.HCM

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở tại TP.HCM

Cơ quan điều tra đang thực nghiệm hiện trường vụ Phó chánh án bị tố 'bắt' trẻ em

Cơ quan điều tra đang thực nghiệm hiện trường vụ Phó chánh án bị tố 'bắt' trẻ em

Vụ phó chánh án nghi xâm phạm chỗ ở người khác: Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Vụ phó chánh án nghi xâm phạm chỗ ở người khác: Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Khám xét nơi làm việc của Phó chánh án quận 4 bị tố 'bắt' trẻ em

Khám xét nơi làm việc của Phó chánh án quận 4 bị tố 'bắt' trẻ em

Thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng vi phạm thế nào?

Thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng vi phạm thế nào?

Công an TP HCM thông tin vụ bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Công an TP HCM thông tin vụ bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Thẩm phán, giảng viên khai gì về vụ 'bắt trẻ em chiếm nhà 1 phụ nữ' ở TP HCM?

Thẩm phán, giảng viên khai gì về vụ 'bắt trẻ em chiếm nhà 1 phụ nữ' ở TP HCM?

Phó chánh án Quận 4 bị tố 'bắt' trẻ em: Công an TP.HCM nói gì?

Phó chánh án Quận 4 bị tố 'bắt' trẻ em: Công an TP.HCM nói gì?

Công an TP HCM nói gì về vụ thẩm phán Nguyễn Hải Nam bị khởi tố, bắt giam?

Công an TP HCM nói gì về vụ thẩm phán Nguyễn Hải Nam bị khởi tố, bắt giam?

Công an thông tin vụ thẩm phán 'tham gia 'bắt trẻ em, chiếm nhà 1 phụ nữ' ở TP HCM

Công an thông tin vụ thẩm phán 'tham gia 'bắt trẻ em, chiếm nhà 1 phụ nữ' ở TP HCM

Bắt giam Phó chánh tòa quận 4 và giảng viên kiểm sát

Bắt giam Phó chánh tòa quận 4 và giảng viên kiểm sát