Bị chính quyền cho rằng lấn chiếm đất khi sửa nhà trên nền móng cũ

Bị chính quyền cho rằng lấn chiếm đất khi sửa nhà trên nền móng cũ

Chào đón những công dân đầu tiên năm Mậu Tuất 2018

Chào đón những công dân đầu tiên năm Mậu Tuất 2018

Tiếng khóc đầu tiên của những em bé chào đời đêm giao thừa Mậu Tuất

Tiếng khóc đầu tiên của những em bé chào đời đêm giao thừa Mậu Tuất

Chào đón những công dân 'nhí' đầu tiên của năm mới Mậu Tuất

Chào đón những công dân 'nhí' đầu tiên của năm mới Mậu Tuất

TP.HCM: Những em bé đầu tiên chào đời đúng giây phút đón Giao thừa

TP.HCM: Những em bé đầu tiên chào đời đúng giây phút đón Giao thừa

Chào đón những công dân đầu tiên năm Mậu Tuất 2018

Chào đón những công dân đầu tiên năm Mậu Tuất 2018

Tiểu thương 'đòi' quyền sở hữu sạp

Tiểu thương 'đòi' quyền sở hữu sạp