Cán bộ Cục thuế nhận hối lộ

Đình chỉ Chủ tịch xã gây bức xúc trong dân

Vụ đánh nhau tại xã Hra, Mang Yang, Gia Lai: Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã

Vụ đánh nhau tại xã Hra, Mang Yang, Gia Lai: Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã

Truy danh sách công an viên, dân quân xã tham gia đánh dân

Truy danh sách công an viên, dân quân xã tham gia đánh dân

Gia Lai: Chủ tịch xã cầm dao rựa 'kéo quân' đi đánh người

Gia Lai: Chủ tịch xã cầm dao rựa 'kéo quân' đi đánh người

Chủ tịch xã huy động thanh niên đi đánh dân

Chủ tịch xã huy động thanh niên đi đánh dân

Đình chỉ Chủ tịch xã vì hành vi không đúng với dân

Đình chỉ Chủ tịch xã vì hành vi không đúng với dân

Đình chỉ Chủ tịch xã cầm đầu nhóm người đi đánh dân

Đình chỉ Chủ tịch xã cầm đầu nhóm người đi đánh dân