Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ vụ 4 cán bộ cấp 'sổ đỏ' trái luật

Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ vụ 4 cán bộ cấp 'sổ đỏ' trái luật

Chuyển hồ sơ để điều tra sai phạm của cán bộ trong việc cấp sổ đỏ

Chuyển hồ sơ để điều tra sai phạm của cán bộ trong việc cấp sổ đỏ

Phú Yên: Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND phường và cán bộ địa chính phường Phú Đông

Phú Yên: Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND phường và cán bộ địa chính phường Phú Đông

Phú Yên 'trảm' nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm trong quản lý đất đai

Phú Yên 'trảm' nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm trong quản lý đất đai

Kỷ luật hàng loạt cán bộ TP.Tuy Hòa

Một Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa bị kỷ luật đảng cảnh cáo

Một Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa bị kỷ luật đảng cảnh cáo

Phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa bị kỷ luật

Phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa bị kỷ luật