Thông tin mới vụ thu phí trâu bò ăn cỏ ở Quảng Bình

Thông tin mới vụ thu phí trâu bò ăn cỏ ở Quảng Bình

Chấm dứt việc thu phí 'lạ' ở Quảng Bình và trả lại tiền cho dân

Chấm dứt việc thu phí 'lạ' ở Quảng Bình và trả lại tiền cho dân

Vụ đóng 'phí gặm cỏ' cho trâu bò: Yêu cầu chấm dứt các khoản vô lý

Vụ đóng 'phí gặm cỏ' cho trâu bò: Yêu cầu chấm dứt các khoản vô lý

Tiếp bài 'Quảng Ninh- Quảng Bình: Trâu, bò muốn ăn cỏ ngoài đồng phải đóng phí': Yêu cầu chấm dứt các khoản thu không hợp lý

Tiếp bài 'Quảng Ninh- Quảng Bình: Trâu, bò muốn ăn cỏ ngoài đồng phải đóng phí': Yêu cầu chấm dứt các khoản thu không hợp lý

Trâu bò phải đóng phí cỏ: Quảng Bình họp gấp trả lại tiền

Trâu bò phải đóng phí cỏ: Quảng Bình họp gấp trả lại tiền

Quảng Bình yêu cầu chấm dứt thu phí đồng cỏ dành cho trâu bò

Quảng Bình yêu cầu chấm dứt thu phí đồng cỏ dành cho trâu bò

Nhiều khoản phí 'lạ' ở Quảng Bình: Trâu, bò, vịt, máy cày,… ra đồng phải đóng phí

Nhiều khoản phí 'lạ' ở Quảng Bình: Trâu, bò, vịt, máy cày,… ra đồng phải đóng phí

Hợp tác xã thu phí trâu, bò ăn cỏ

Hợp tác xã thu phí trâu, bò ăn cỏ

Trâu, bò muốn ra đồng gặm cỏ phải 'đóng phí'

Trâu, bò muốn ra đồng gặm cỏ phải 'đóng phí'

Dân nghèo Quảng Bình phải đóng phí mua đồng cỏ: Giải thích

Dân nghèo Quảng Bình phải đóng phí mua đồng cỏ: Giải thích

Dân nghèo phải đóng 'phí đồng ruộng' mới được thả nuôi gà, vịt

Dân nghèo phải đóng 'phí đồng ruộng' mới được thả nuôi gà, vịt

Không chỉ trâu bò, máy gặt, máy bơm ra đồng cũng phải đóng phí

Không chỉ trâu bò, máy gặt, máy bơm ra đồng cũng phải đóng phí

Dân bức xúc vì chăn thả trâu bò ngoài đồng phải đóng phí

Dân bức xúc vì chăn thả trâu bò ngoài đồng phải đóng phí

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Kiểm tra việc nông dân chăn gia súc trên đồng phải đóng tiền

Kiểm tra việc nông dân chăn gia súc trên đồng phải đóng tiền

Vụ đóng phí đồng cỏ cho trâu bò: Bán cả ruộng lúa tái sinh của dân?

Vụ đóng phí đồng cỏ cho trâu bò: Bán cả ruộng lúa tái sinh của dân?

Dân nghèo 'oằn mình' nộp phí đồng cỏ cho trâu bò

Dân nghèo 'oằn mình' nộp phí đồng cỏ cho trâu bò

Thực hư thông tin trâu bò phải đóng 'phí'… gặm cỏ ở Quảng Bình

Thực hư thông tin trâu bò phải đóng 'phí'… gặm cỏ ở Quảng Bình

Đến lượt người dân Quảng Bình phải đóng phí đồng cỏ cho trâu bò

Đến lượt người dân Quảng Bình phải đóng phí đồng cỏ cho trâu bò

Quảng Bình: Lạ đời dân nghèo phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

Quảng Bình: Lạ đời dân nghèo phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

Dân nghèo Quảng Bình phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

Dân nghèo Quảng Bình phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

Trại nuôi heo bốc mùi hôi thối, học sinh xin chuyển trường

Trại nuôi heo bốc mùi hôi thối, học sinh xin chuyển trường