Đệ nhất hùng quan những điều chưa biết

Đệ nhất hùng quan những điều chưa biết

Phát hiện lịch sử về di tích Hải Vân quan

Phát hiện lịch sử về di tích Hải Vân quan

Vì sự bình yên của nhân dân

Vì sự bình yên của nhân dân

Phát lộ nền móng Hải Vân quan ở độ sâu gần 2m

Phát lộ nền móng Hải Vân quan ở độ sâu gần 2m

Phát lộ nền móng Hải Vân quan ở độ sâu gần 2m

Phát lộ nền móng Hải Vân quan ở độ sâu gần 2m

Phát lộ nền móng Hải Vân quan ở độ sâu gần 2m

Phát lộ nền móng Hải Vân quan ở độ sâu gần 2m

Phát lộ nhiều nền móng nguyên bản Di tích quốc gia Hải Vân Quan

Chuyến đi biển kinh hoàng qua lời kể những ngư dân trở về từ cửa tử

Chuyến đi biển kinh hoàng qua lời kể những ngư dân trở về từ cửa tử

Đối tượng vận chuyển ngà voi qua biên giới lãnh án

Đối tượng vận chuyển ngà voi qua biên giới lãnh án