Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin dạt vào bãi biển

Người dân nộp thêm một bánh heroin có chữ Trung Quốc

Người dân nộp thêm một bánh heroin có chữ Trung Quốc

Tin mới vụ heroin trôi dạt bờ biển Quảng Nam

Tin mới vụ heroin trôi dạt bờ biển Quảng Nam

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển

Quảng Nam: Người dân giao nộp thêm 1 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển

Dân Quảng Nam nộp thêm 1 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển

Dân Quảng Nam nộp thêm 1 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Người dân nộp thêm 1 bánh heroin

Quảng Nam: Người dân nộp thêm 1 bánh heroin

Nhặt thêm 1 bánh heroin ở bờ biển Quảng Nam

Nhặt thêm 1 bánh heroin ở bờ biển Quảng Nam

Lượng lớn ma túy bí ẩn liên tục trôi dạt vào bờ biển: Bộ Công an vào cuộc

Lượng lớn ma túy bí ẩn liên tục trôi dạt vào bờ biển: Bộ Công an vào cuộc

Thi thể không còn đầu gần nơi ma túy dạt vào

Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển: Dân nhặt được tưởng... bánh kẹo

Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển: Dân nhặt được tưởng... bánh kẹo

Khen thưởng 5 người dân nộp 25 bánh heroin nhặt được trên bãi biển

Khen thưởng 5 người dân nộp 25 bánh heroin nhặt được trên bãi biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bãi biển Tam Thanh

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bãi biển Tam Thanh

Ngư dân Quảng Nam nhặt được heroin trôi vào bờ biển như thế nào?

Ngư dân Quảng Nam nhặt được heroin trôi vào bờ biển như thế nào?

Phát hiện tinh thể nghi ma túy đá dạt biển Huế

Phát hiện tinh thể nghi ma túy đá dạt biển Huế

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Người dân kể việc phát hiện 25 bánh heroin

Người dân kể việc phát hiện 25 bánh heroin

Khen thưởng 6 người dân giao nộp 25 bánh heroin cho đồn biên phòng

Khen thưởng 6 người dân giao nộp 25 bánh heroin cho đồn biên phòng

Lý giải dòng chữ bí ẩn trên 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Lý giải dòng chữ bí ẩn trên 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển: 5 người giao nộp được tặng giấy khen

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển: 5 người giao nộp được tặng giấy khen

Bộ đội Biên phòng khen thưởng người dân giao nộp 25 bánh heroin

Bộ đội Biên phòng khen thưởng người dân giao nộp 25 bánh heroin

Khen thưởng 6 người dân nhặt được 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Khen thưởng 6 người dân nhặt được 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin

Khen thưởng người dân giao nộp heroin

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bờ biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bờ biển

Sự trùng hợp giữa xác cô gái mất đầu và 25 bánh heroin chữ Trung Quốc

Sự trùng hợp giữa xác cô gái mất đầu và 25 bánh heroin chữ Trung Quốc

Điều tra nguồn gốc 25 bánh heroin 'trôi dạt' vào bờ biển Quảng Nam

Điều tra nguồn gốc 25 bánh heroin 'trôi dạt' vào bờ biển Quảng Nam

Khen thưởng người dân nhặt được 25 bánh heroin

Khen thưởng người dân nhặt được 25 bánh heroin

Khẩn trương điều tra vụ 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Tam Kỳ

Khẩn trương điều tra vụ 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Tam Kỳ

Heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào Quảng Nam: Ai thả xuống biển?

Heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào Quảng Nam: Ai thả xuống biển?

Cả làng náo động vì nhặt được 25 bánh heroin ở bãi biển

Cả làng náo động vì nhặt được 25 bánh heroin ở bãi biển

Thu giữ hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thu giữ hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Vụ nhặt được 25 bánh heroin qua lời kể của người dân

Vụ nhặt được 25 bánh heroin qua lời kể của người dân

Gặp người phát hiện hàng chục ký heroin trong can nhựa ở bãi biển

Gặp người phát hiện hàng chục ký heroin trong can nhựa ở bãi biển

Ma túy giấu trong can nhựa: Vận động người dân không được tàng trữ

Ma túy giấu trong can nhựa: Vận động người dân không được tàng trữ

Truy tìm nguồn gốc 25 bánh heroin trôi vào bờ biển Quảng Nam

Truy tìm nguồn gốc 25 bánh heroin trôi vào bờ biển Quảng Nam

'Giải mã' chữ Trung Quốc trên bánh heroin trôi vào biển Quảng Nam

'Giải mã' chữ Trung Quốc trên bánh heroin trôi vào biển Quảng Nam

Ma túy khủng tại bãi biển: Nghi thuốc nổ ném xem thử

Ma túy khủng tại bãi biển: Nghi thuốc nổ ném xem thử

Điều tra vụ 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Điều tra vụ 25 bánh heroin trôi vào bờ biển

Quảng Nam: Thu giữ hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Thu giữ hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Bánh bột trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 'heroin hàm lượng ma túy cao'

Bánh bột trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 'heroin hàm lượng ma túy cao'

Thông tin mới vụ 25 bánh heroin in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thông tin mới vụ 25 bánh heroin in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

Người dân phát hiện hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

Người dân phát hiện hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bãi biển

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam: Tiếp tục vận động người dân giao nộp

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam: Tiếp tục vận động người dân giao nộp

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

Thu giữ nhiều bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển

Thu giữ nhiều bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển

Phát hiện 24 bánh màu trắng nghi là heroin trên bãi biển

Phát hiện 24 bánh màu trắng nghi là heroin trên bãi biển

Phát hiện 25 bánh heroin in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Phát hiện 25 bánh heroin in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Kỳ lạ hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam

Kỳ lạ hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt bờ biển

Quảng Nam: Thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt bờ biển

25 bánh bột lạ ghi chữ Trung Quốc nghi là ma túy

25 bánh bột lạ ghi chữ Trung Quốc nghi là ma túy

Hàng chục bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hàng chục bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

Nhặt được 25 bánh heroin trên bãi biển

Nhặt được 25 bánh heroin trên bãi biển

Phát hiện 25 bánh heroin trôi dạt trên bờ biển Quảng Nam

Phát hiện 25 bánh heroin trôi dạt trên bờ biển Quảng Nam

Người dân tá hỏa phát hiện ít nhất 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển

Người dân tá hỏa phát hiện ít nhất 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển

Hàng chục bánh heroin in chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển Quảng Nam

Hàng chục bánh heroin in chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển Quảng Nam

Hơn 20 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Hơn 20 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Phát hiện hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Phát hiện hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Nóng: 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Nóng: 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hàng chục bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển

Hàng chục bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển

Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển

Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển

24 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam

24 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam

Hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Tam Kỳ

Hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Tam Kỳ

NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam

NÓNG: Hàng chục bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam

Quảng Nam: BĐBP tỉnh điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Quảng Nam: BĐBP tỉnh điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Dấu ấn công tác dân vận Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

Dấu ấn công tác dân vận Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

Sát cánh cùng ngư dân bám biển, vươn khơi

Sát cánh cùng ngư dân bám biển, vươn khơi

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới

Những tuyến biên giới vững mạnh trong lòng đồng bào vùng biên

Những tuyến biên giới vững mạnh trong lòng đồng bào vùng biên

Động viên, tặng quà cho các ngư dân bị chìm tàu trên quần đảo Trường Sa

Động viên, tặng quà cho các ngư dân bị chìm tàu trên quần đảo Trường Sa

Niềm vui đoàn viên của 41 ngư dân được cứu hộ trên vùng biển Trường Sa

Niềm vui đoàn viên của 41 ngư dân được cứu hộ trên vùng biển Trường Sa

Quảng Nam: Khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển

Quảng Nam: Khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển

Tuyên dương cán bộ, học sinh trong chương trình 'Nâng bước em tới trường'

Tuyên dương cán bộ, học sinh trong chương trình 'Nâng bước em tới trường'

Nâng cánh ước mơ cho học sinh nghèo nơi biên giới

Nâng cánh ước mơ cho học sinh nghèo nơi biên giới

Thăm, tặng quà Mẹ VNAH và gia đình chính sách

Thăm, tặng quà Mẹ VNAH và gia đình chính sách

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Bộ Quốc phòng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Bộ Quốc phòng

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Quảng Nam: Tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu và tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và BĐBP

Quảng Nam: Tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu và tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và BĐBP