Điều tra, xử lý việc 'nâng giá' tại nhiều bệnh viện

Điều tra, xử lý việc 'nâng giá' tại nhiều bệnh viện

Cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, xử lý việc nâng khống giá thiết bị y tế tại một số bệnh viện, cơ...
Loại những 'con sâu làm rầu nồi canh'

Loại những 'con sâu làm rầu nồi canh'

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng viên ĐBQH khóa XV

Rút tên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách ứng viên ĐBQH khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sẽ xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Sẽ xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại BV Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại BV Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Quận ủy Hoàn Kiếm đình chỉ 2 đảng viên liên quan đến Bệnh viện Tim Hà Nội

Quận ủy Hoàn Kiếm đình chỉ 2 đảng viên liên quan đến Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt đảng hai bị can trong vụ án đang điều tra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt đảng hai bị can trong vụ án đang điều tra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Xem xét xóa tư cách ứng cử Đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quang Tuấn

Xem xét xóa tư cách ứng cử Đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quang Tuấn

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV

Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV

Xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia cho ông Nguyễn Quang Tuấn rút ứng cử đại biểu QH

Xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia cho ông Nguyễn Quang Tuấn rút ứng cử đại biểu QH

Bộ Công an đề xuất xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử

Bộ Công an đề xuất xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử

Bốn cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố: Trách nhiệm của người đứng đầu?

Bốn cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố: Trách nhiệm của người đứng đầu?

Vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Có không sự liên quan của ông Nguyễn Quang Tuấn?

Vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Có không sự liên quan của ông Nguyễn Quang Tuấn?

Vì sao 4 cựu cán bộ BV Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt giam?

Vì sao 4 cựu cán bộ BV Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt giam?

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

Nguyên phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đã có những sai phạm gì trong công tác đấu thầu thiết bị

Nguyên phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đã có những sai phạm gì trong công tác đấu thầu thiết bị

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Vi phạm quy định đấu thầu, nhiều cựu lãnh đạo BV Tim Hà Nội bị bắt

Vi phạm quy định đấu thầu, nhiều cựu lãnh đạo BV Tim Hà Nội bị bắt

Khởi tố một loạt cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố một loạt cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội

Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Phê chuẩn khởi tố nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 đồng phạm

Phê chuẩn khởi tố nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Vì sao nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt tạm giam?

Vì sao nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt tạm giam?

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc và các cá nhân liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc và các cá nhân liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt giam hàng loạt cựu cán bộ liên quan tới sai phạm tại bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt giam hàng loạt cựu cán bộ liên quan tới sai phạm tại bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can liên quan sai phạm ở Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can liên quan sai phạm ở Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, tạm giam nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 cá nhân liên quan

Khởi tố, tạm giam nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 cá nhân liên quan

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội