Huế: Bắt hai 'nữ quái' dùng con gái ruột để đi trộm cắp

Huế: Bắt hai 'nữ quái' dùng con gái ruột để đi trộm cắp

Mẹ 'rủ' con đi trộm

Mẹ 'rủ' con đi trộm

Bắt chị em nữ quái dẫn dắt con gái đi 'diễn kịch' để trộm

Bắt chị em nữ quái dẫn dắt con gái đi 'diễn kịch' để trộm

Nữ quái đưa con đang học lớp 6 vào con đường trộm cắp

Nữ quái đưa con đang học lớp 6 vào con đường trộm cắp

Huế: Hai chị em ruột chở theo con gái đi ăn cắp

Huế: Hai chị em ruột chở theo con gái đi ăn cắp

Mẹ chở theo con gái lớp 6 đi trộm cắp tài sản

Mẹ chở theo con gái lớp 6 đi trộm cắp tài sản

Chị em gái cùng nhau chở con đi trộm

Chị em gái cùng nhau chở con đi trộm

Huế: Chị em ruột chở con gái lớp 6 đến quầy tạp hóa trộm cắp

Huế: Chị em ruột chở con gái lớp 6 đến quầy tạp hóa trộm cắp

Mẹ chở con gái học lớp 6 đi trộm cắp tài sản

Mẹ chở con gái học lớp 6 đi trộm cắp tài sản

Chở con và em gái đi trộm cắp tài sản

Chở con và em gái đi trộm cắp tài sản