Kỷ luật nhiều cán bộ trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vì thu tiền 'chống trượt' của sinh viên

Kỷ luật nhiều cán bộ trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vì thu tiền 'chống trượt' của sinh viên

Vụ bị tố thu tiền 'chống trượt': Chấm dứt hợp đồng giảng dạy với một giảng viên

Vụ bị tố thu tiền 'chống trượt': Chấm dứt hợp đồng giảng dạy với một giảng viên

ĐH Công nghiệp Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ vì thu tiền chống trượt ngoại ngữ

ĐH Công nghiệp Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ vì thu tiền chống trượt ngoại ngữ

Thu tiền 'chống trượt' môn tiếng Anh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Thu tiền 'chống trượt' môn tiếng Anh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Thu tiền chống trượt tiếng Anh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội: Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Thu tiền chống trượt tiếng Anh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội: Nhiều cán bộ bị kỷ luật

ĐH Công nghiệp kỷ luật nhiều cán bộ vì thu tiền chống trượt ngoại ngữ

ĐH Công nghiệp kỷ luật nhiều cán bộ vì thu tiền chống trượt ngoại ngữ

ĐH Công nghiệp Hà Nội kỷ luật cán bộ thu tiền chống trượt tiếng Anh

ĐH Công nghiệp Hà Nội kỷ luật cán bộ thu tiền chống trượt tiếng Anh

SV đóng tiền chống trượt: ĐH Công nghiệp HN cảnh cáo trưởng khoa

SV đóng tiền chống trượt: ĐH Công nghiệp HN cảnh cáo trưởng khoa

Xôn xao gói thi chống trượt tiếng Anh tại ĐH Công nghiệp Hà Nội: Hiệu trưởng thành lập tổ xác minh độc lập

Xôn xao gói thi chống trượt tiếng Anh tại ĐH Công nghiệp Hà Nội: Hiệu trưởng thành lập tổ xác minh độc lập

Xuất hiện gói thi chống trượt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ở ĐH Công nghiệp: 2 giảng viên bị đình chỉ công tác

Xuất hiện gói thi chống trượt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ở ĐH Công nghiệp: 2 giảng viên bị đình chỉ công tác

Đổi mới đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Đổi mới đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế