Vạch trần thủ đoạn của những kẻ chuyên môi giới 'đẻ thuê' giá nửa tỷ đồng

Vạch trần thủ đoạn của những kẻ chuyên môi giới 'đẻ thuê' giá nửa tỷ đồng

Tìm người liên quan, người biết việc mang thai hộ vì mục đích thương mại

Tìm người liên quan, người biết việc mang thai hộ vì mục đích thương mại

Tình trạng mua bán người vẫn diễn biến rất phức tạp

Tình trạng mua bán người vẫn diễn biến rất phức tạp

Ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn và đồng phạm đang bị tạm giam ở đâu?

Ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn và đồng phạm đang bị tạm giam ở đâu?

Hà Nội: Phát hiện đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại

Hà Nội: Phát hiện đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại

Công an Hà Nội triệt phá đường dây 'đẻ thuê' gần nửa tỷ đồng mỗi trường hợp

Công an Hà Nội triệt phá đường dây 'đẻ thuê' gần nửa tỷ đồng mỗi trường hợp

Hà Nội: Triệt phá đường dây môi giới mang thai hộ giá nửa tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây môi giới mang thai hộ giá nửa tỷ đồng

Bắt nhóm tiến công CSGT

Phá đường dây 'đẻ thuê' 400 - 550 triệu đồng tại Hà Nội

Phá đường dây 'đẻ thuê' 400 - 550 triệu đồng tại Hà Nội

Triệt phá đường dây mang thai hộ ở Hà Nội hơn nửa tỉ đồng

Triệt phá đường dây mang thai hộ ở Hà Nội hơn nửa tỉ đồng

Hà Nội: Phá đường dây mang thai hộ có giá nửa tỷ đồng

Hà Nội: Phá đường dây mang thai hộ có giá nửa tỷ đồng

Phá đường dây mang thai hộ có giá lên tới 550 triệu đồng mỗi lần

Phá đường dây mang thai hộ có giá lên tới 550 triệu đồng mỗi lần

Nữ 9X trong đường dây môi giới mang thai hộ giá nửa tỷ

Nữ 9X trong đường dây môi giới mang thai hộ giá nửa tỷ

Môi giới người mang thai hộ, kiếm lợi hàng trăm triệu đồng ở Hà Nội

Môi giới người mang thai hộ, kiếm lợi hàng trăm triệu đồng ở Hà Nội

Phá ổ nhóm đẻ thuê giá 550 triệu/trường hợp

Phá ổ nhóm đẻ thuê giá 550 triệu/trường hợp

Triệt phá đường dây mang thai hộ tại Hà Nội

Triệt phá đường dây mang thai hộ tại Hà Nội

Công an Hà Nội phá đường dây mang thai hộ giá nửa tỷ đồng

Công an Hà Nội phá đường dây mang thai hộ giá nửa tỷ đồng

Kiếm lợi hàng trăm triệu đồng từ môi giới mang thai hộ ở Hà Nội

Kiếm lợi hàng trăm triệu đồng từ môi giới mang thai hộ ở Hà Nội

Bóc gỡ đường dây môi giới mang thai hộ để trục lợi

Bóc gỡ đường dây môi giới mang thai hộ để trục lợi

Phá đường dây mang thai hộ giá nửa tỷ đồng tại Hà Nội

Phá đường dây mang thai hộ giá nửa tỷ đồng tại Hà Nội

Bóc gỡ đường dây mang thai hộ để trục lợi

Bóc gỡ đường dây mang thai hộ để trục lợi