Thác nước lớn nhất Việt Nam

Thác nước lớn nhất Việt Nam

Vùng đất này sở hữu thiên nhiên hoang sơ, hang động với những nhũ đá kỳ ảo và ngọn thác được nhiều tờ báo...
Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Trưng bày 72 tác phẩm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Trưng bày 72 tác phẩm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'