Yêu cầu xử nghiêm cao ốc 'xin' nộp phạt để hợp thức sai phạm

Yêu cầu xử nghiêm cao ốc 'xin' nộp phạt để hợp thức sai phạm

Việc bổ cập nước hồ Tây sẽ pha loãng nước thải đổ về hạ lưu

Việc bổ cập nước hồ Tây sẽ pha loãng nước thải đổ về hạ lưu

Hà Nội còn tồn tại 16 điểm ngập úng tại các tuyến phố chính

Hà Nội còn tồn tại 16 điểm ngập úng tại các tuyến phố chính

Hà Nội sẽ nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt, gợi ý chỉ đường cho người dân

Hà Nội sẽ nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt, gợi ý chỉ đường cho người dân

Hà Nội chưa có kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy-3C

Hà Nội chưa có kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy-3C

Nhiều vấn đề 'nóng' liên quan đến việc thoát nước và xử lý nước thải

Nhiều vấn đề 'nóng' liên quan đến việc thoát nước và xử lý nước thải

Mỗi năm, Hà Nội xóa được 2 điểm úng ngập

Mỗi năm, Hà Nội xóa được 2 điểm úng ngập

Hà Nội gia hạn thêm 25 ngày để kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy-3C

Hà Nội gia hạn thêm 25 ngày để kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy-3C

Sẽ đề nghị thay đổi phương pháp xử lý ô nhiễm tại các sông, hồ

Sẽ đề nghị thay đổi phương pháp xử lý ô nhiễm tại các sông, hồ

Gia hạn thanh tra việc sử dụng chế phẩm làm sạch hồ ở Hà Nội

Gia hạn thanh tra việc sử dụng chế phẩm làm sạch hồ ở Hà Nội

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Vì sao Hà Nội chọn công nghệ xử lý nước Redoxy 3C

Vì sao Hà Nội chọn công nghệ xử lý nước Redoxy 3C

Hà Nội: Sở Xây dựng chỉ rõ 16 điểm ngập úng trong mùa mưa 2019

Hà Nội: Sở Xây dựng chỉ rõ 16 điểm ngập úng trong mùa mưa 2019

Hà Nội có 18 điểm đen ngập úng, mỗi năm giải quyết được 2, mong người dân... chung tay

Hà Nội có 18 điểm đen ngập úng, mỗi năm giải quyết được 2, mong người dân... chung tay

'Hà Nội hết sức trân trọng việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản'

'Hà Nội hết sức trân trọng việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản'

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Hà Nội gia hạn thanh tra việc sử dụng hóa chất Redoxy - 3C thêm 25 ngày

Hà Nội gia hạn thanh tra việc sử dụng hóa chất Redoxy - 3C thêm 25 ngày

Hà Nội sẽ khai thác, nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt

Hà Nội sẽ khai thác, nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt

Vì sao Hà Nội chưa công bố kết quả thanh tra chế phẩm độc quyền xử lý nước Redoxy-3C?

Vì sao Hà Nội chưa công bố kết quả thanh tra chế phẩm độc quyền xử lý nước Redoxy-3C?

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Giảm thiểu úng ngập mùa mưa: Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân

Giảm thiểu úng ngập mùa mưa: Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân

Hà Nội nói về thanh tra việc sử dụng chế phẩm độc quyền xử lý nước Redoxy-3C

Hà Nội nói về thanh tra việc sử dụng chế phẩm độc quyền xử lý nước Redoxy-3C

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 4.0

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 4.0

Cách mạng 4.0: Những vấn đề pháp lý đặt ra trong xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh

Cách mạng 4.0: Những vấn đề pháp lý đặt ra trong xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh

Hà Nội xén vỉa hè, hạ cây xanh: Nếu xén hết đường vẫn ùn tắc thì làm thế nào?

Hà Nội xén vỉa hè, hạ cây xanh: Nếu xén hết đường vẫn ùn tắc thì làm thế nào?

Hà Nội chi 3,6 tỷ đồng tiền ngân sách để chặt, di chuyển 476 cây ở đường Láng

Hà Nội chi 3,6 tỷ đồng tiền ngân sách để chặt, di chuyển 476 cây ở đường Láng

Hà Nội chặt hạ, dịch chuyển gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng

Hà Nội chặt hạ, dịch chuyển gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng

Cây xanh sẽ là điểm nhấn ấn tượng trên đường Láng

Cây xanh sẽ là điểm nhấn ấn tượng trên đường Láng

Hà Nội sẽ trồng phượng tím ở đường Láng

Hà Nội sẽ trồng phượng tím ở đường Láng

Nước thải xả ra môi trường ở La Phù: Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

Nước thải xả ra môi trường ở La Phù: Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

Trưng bày Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019: Quy mô nhỏ dấu ấn lớn!

Trưng bày Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019: Quy mô nhỏ dấu ấn lớn!

Hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật góp mặt tại Công viên Bách Thảo

Hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật góp mặt tại Công viên Bách Thảo

Đẩy mạnh hoạt động trưng bày sinh vật cảnh từ vốn xã hội hóa

Đẩy mạnh hoạt động trưng bày sinh vật cảnh từ vốn xã hội hóa

Gần 17.000 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội được hưởng chương trình phúc lợi

Gần 17.000 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội được hưởng chương trình phúc lợi

Quy hoạch cấp nước: Bài toán lượng và chất

Quy hoạch cấp nước: Bài toán lượng và chất