Đường 'đắt nhất hành tinh' Hoàng Cầu-Voi Phục đã sẵn sàng triển khai?

Đường 'đắt nhất hành tinh' Hoàng Cầu-Voi Phục đã sẵn sàng triển khai?

Hà Nội: Con đường hơn 3.000 tỷ đồng/1km lại lỡ hẹn khởi công

Hà Nội: Con đường hơn 3.000 tỷ đồng/1km lại lỡ hẹn khởi công

Vì sao Hà Nội chưa xây được con đường 'đắt nhất hành tinh'?

Vì sao Hà Nội chưa xây được con đường 'đắt nhất hành tinh'?

Quý II/2019: Khởi công tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' Hoàng Cầu – Voi Phục

Quý II/2019: Khởi công tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' Hoàng Cầu – Voi Phục

Hà Nội: Kiểm điểm hàng chục tập thể, cá nhân sau khiếu nại tố cáo

Hà Nội: Kiểm điểm hàng chục tập thể, cá nhân sau khiếu nại tố cáo

Vì sao Hà Nội xây dựng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'?

Vì sao Hà Nội xây dựng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'?

Hà Nội: Chi hơn 7.200 tỷ đồng cho tuyến đường vành đai 1 với chiều dài 2.2 km

Hà Nội: Chi hơn 7.200 tỷ đồng cho tuyến đường vành đai 1 với chiều dài 2.2 km

Hà Nội phê duyệt dự án làm đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3 tỷ mỗi mét

Hà Nội phê duyệt dự án làm đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3 tỷ mỗi mét

Hà Nội phê duyệt dự án mở đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 7.210 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt dự án mở đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 7.210 tỷ đồng

Hà Nội: Khiếu nại tố cáo về đất đai tiềm ẩn phức tạp

Hà Nội: Khiếu nại tố cáo về đất đai tiềm ẩn phức tạp