Giám đốc Công an TP HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Giám đốc Công an TP HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm...
Thêm một Phó GĐ Công an TP HCM được thăng hàm tướng

Thêm một Phó GĐ Công an TP HCM được thăng hàm tướng

Thêm phó giám đốc Công an TP HCM được thăng hàm cấp tướng

Thêm phó giám đốc Công an TP HCM được thăng hàm cấp tướng

Thăng hàm Thiếu tướng cho Phó Giám đốc Công an TP.HCM Cao Đăng Hưng

Thăng hàm Thiếu tướng cho Phó Giám đốc Công an TP.HCM Cao Đăng Hưng

Phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng CAND

Phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng CAND

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự Công an nhân dân

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự Công an nhân dân

Ban Bí thư chuẩn y các chức danh UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Nhân sự mới Bộ Công an

Trao quyết định chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Công an công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an TP Hà Nội

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội

Biết gì về thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tân Giám đốc Công an Hà Nội

Tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội là ai?

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an Hà Nội

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Giám đốc Công an TP.Hà Nội

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được điều động làm Giám đốc Công an TP Hà Nội

Điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an Hà Nội

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh được Thăng hàm Thiếu tướng

Phó Giám đốc Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn được phong hàm Thiếu tướng

1 Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Phó Giám đốc Công an TP. HCM được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng là ai?

Thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho Phó Giám đốc Công an TPHCM

Phong hàm Thiếu tướng cho PGĐ Công an TPHCM Đinh Thanh Nhàn

Thăng hàm Thiếu tướng cho Phó Giám đốc Công an TPHCM Đinh Thanh Nhàn

Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm thiếu tướng

Phó giám đốc Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn được thăng hàm thiếu tướng

Trao quyết định thăng hàm Thiếu tướng cho đồng chí Đinh Thanh Nhàn

Tham mưu, đề xuất những vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ của lực lượng CAND

Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Đào tạo

Bộ Công an luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Tướng Hoàng Đức Lừng làm Cục trưởng Tổ chức cán bộ Bộ Công an

Bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng giữ chức Cục trưởng cục Tổ chức cán bộ

Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức cán bộ trong CAND

Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an giảm được bao nhiêu biên chế?

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh Kon Tum lần đầu tiên có nữ Phó giám đốc

Kon Tum: Lần đầu tiên có nữ phó giám đốc Công an tỉnh

Chân dung tân nữ Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an

Bộ Công an bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Nữ trưởng Công an huyện làm Phó Giám đốc Công an tỉnh