Tiếp tục để lại dấu ấn tích cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an

Tiếp tục để lại dấu ấn tích cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an

Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an giảm được bao nhiêu biên chế?

Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an giảm được bao nhiêu biên chế?

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an tỉnh

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh Kon Tum lần đầu tiên có nữ Phó giám đốc

Công an tỉnh Kon Tum lần đầu tiên có nữ Phó giám đốc

Kon Tum: Lần đầu tiên có nữ phó giám đốc Công an tỉnh

Kon Tum: Lần đầu tiên có nữ phó giám đốc Công an tỉnh

Chân dung tân nữ Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Chân dung tân nữ Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an

Bộ Công an bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Bộ Công an bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Bộ Công an điều động thêm 2 PGĐ cho Công an tỉnh Quảng Ninh

Bộ Công an điều động thêm 2 PGĐ cho Công an tỉnh Quảng Ninh